Seksverslaving en Hyperseksualiteit (Literatuuronderzoek Karila, L. e.a. )

door | 3 september 2015

 

Het begrip seksverslaving is voor het eerst genoemd in de jaren ’70. Hedendaags is er echter nog geen consensus over wat het precies inhoudt en of seksverslaving überhaupt wel bestaat. In een literatuuronderzoek van Laurent Karila en anderen wordt getracht het klinische belang van deze stoornis te benadrukken en de hulpverlener een gedetailleerde beschrijving te bieden hoe hiermee om te gaan. Tevens worden de beschikbare meetinstrumenten beschreven. Hieronder vind je een selectie van hun bevindingen.

Zij stellen dat ondanks het feit dat seksverslaving grote problemen veroorzaakt het grotendeels door psychiaters nog steeds niet wordt onderkend. Een gebrek aan wetenschappelijk bewijs voor het bestaan van deze stoornis komt voort uit het feit dat seksverslaving, ook wel hyperseksualiteit genoemd, in geen enkele versie van de DSM (=Diagnostic and statistic Manual of Mental Disorders) is opgenomen. Echter, mensen die werden gediagnosticeerd met een impulsieve seksuele stoornis, een compulsieve seksuele stoornis, een verslavende seksuele stoornis of een hyperseksuele stoornis hadden allemaal obsessieve gedachten, gedragingen en fantasieën. Hoe vaak seksverslaving voorkomt wordt door de meeste auteurs van wetenschappelijke artikelen geschat op 3 tot 6% van de totale volwassen bevolking.

Seksverslaving wordt door de auteurs gezien als een verzamelcategorie van problematisch gedrag zoals excessieve masturbatie, excessief gebruik van internetporno, excessief seksueel contact met anderen, excessief stripclub bezoek etc. Het proces van seksverslaving wordt teruggevonden in de hersenen en met name wordt een negatieve impact gezien op het motivatie- en beloningssysteem, de affectregulatie en de gedragsinhibitie. Een aantal bevindingen ten aanzien van de groep personen met een seksverslaving worden genoemd. Zo lijkt deze groep jonger, komt vroege separatie met de ouders vaker voor, heeft op vroegere leeftijd seks, heeft meer seksuele partners en seksuele ervaringen dan de populatie zonder seksverslaving.

Het belangrijkste verschil tussen de mannelijke en vrouwelijke populatie is dat bij de vrouwelijke populatie een voorgeschiedenis van seksueel misbruik (nog) meer voorkomt. Een zeer kenmerkende factor is een dysfunctionele hechting bij de groep met een seksverslaving. Dit komt zeer vaak voor.

De cyclus van seksverslaving is vergelijkbaar met die van een middelenverslaving. Ook kent iemand met een seksverslaving ontwenningsverschijnselen. De volgende kenmerken van seksverslaving worden genoemd, gebaseerd op het werk van Patrick Carnes:

het seksuele gedrag is stuurloosmen kan niet stoppen met het seksuele gedragvoortdurend najagen van risicovol gedragmen heeft terugkerend de wens te stoppen of te minderen of doet meermaals een poging hiertoeseksverslaving is een manier geworden om om te gaan met problemener treedt tolerantie opsterke stemmingswisselingen die gepaard gaan met het seksuele gedragmen is een excessieve hoeveelheid tijd kwijt om seks te verkrijgenmen is een excessieve hoeveelheid tijd kwijt aan seks of het bijkomen ervan er zijn ernstige sociale, psychische of lichamelijke gevolgen.

De negatieve gevolgen van seksverslaving zijn vergelijkbaar met die van een middelenverslaving. In veel situaties gaat een seksverslaving gepaard met andere verslavingen, eetstoornissen, stemmingsstoornissen, angststoornissen en ADHD. Er worden in dit artikel 22 vragenlijsten voor seksverslaving geïdentificeerd. Zoals bij andere gedragsverslavingen wordt een combinatie van medicatie en psychologische interventies aanbevolen. De onderzoeken naar medicatie voor de behandeling van seksverslaving zijn echter nog beperkt. Er wordt geadviseerd de psychiatrische en lichamelijke stoornissen die vaak voorkomen bij seksverslaving te integreren in de behandeling. Motivational Interviewing, cognitieve gedragstherapie en relatie/gezinstherapie zijn krachtige interventies gebleken bij verschillende vormen van middelen- en gedragsverslavingen en zouden dus ook toepasbaar kunnen zijn bij seksverslaving. Er moet ook getracht worden om groepstherapie mogelijk te maken.

Bron: Karila, L. ea (2014) Sexual Addiction or Hypersexual disorder: Different terms for the same problem? A review of the literature. Current pharmaceutical Design, 20(25): 4012-20.

 

Auteur

;

Meer over NCVS

Het NCVS staat voor het Nederlands Centrum voor Seksverslaving? Meer informatie over NCVS.

Contact met NCVS

Het Nederlands Centrum voor Seksverslaving is ontstaan vanuit compassie voor iedereen die getroffen wordt door de ontluisterende effecten van seksverslaving. Neem gerust contact met ons op.

Doe de gratis anonieme seksverslaving zelftest

Doe nu deze test en kom er achter of jij mogelijk een seksverslaving hebt.

Andere berichten

N Nederlands Centrum voor Seksverslaving