Behandeling van seksverslaving

Individuele gesprekken voor seksverslaafden

Behandeling van seksverslaving

Individuele gesprekken voor seksverslaafden

Hoewel het Nederlands Centrum voor Seksverslaving de ervaring en de overtuiging heeft dat groepstherapie voor onze doelgroep het krachtigste is, kun je ook je overwegingen hebben om hier niet voor te kiezen. Hier hebben wij alle begrip voor. Naast de groepstherapie bieden wij je daarom ook individuele sessies aan met 1 van de therapeuten waarin vergelijkbare elementen terug komen als in de groepstherapie. Individuele sessies zijn ook mogelijk om onderliggende psychologische thema’s aan te kaarten die vaak gepaard gaan met seksverslaving, zoals hechtingsproblematiek of eventuele trauma’s. Tenslotte kunnen individuele sessie geïndiceerd zijn als voorbereiding op de groepstherapie of als onderdeel van het nazorgtraject.

Medicatie

Hoewel onderzoek hiernaar nog in de kinderschoenen staat zijn er aanwijzingen dat sommige cliënten naast gesprekstherapie ook baat hebben bij medicatie voor de behandeling van seksverslaving. Onze psychiater bekijkt dit per individuele cliënt. Tevens kan medicatie in sommige gevallen ondersteuning bieden bij overige klachten die gepaard kunnen gaan met seksverslaving zoals bijvoorbeeld depressie of angstklachten.

Relatiegesprekken

De behandeling voor seksverslaving is het meest effectief wanneer een eventuele partner bij het proces wordt betrokken. Dit is dan ook in de meeste gevallen ons advies. In deze gesprekken wordt de communicatie gede-escaleerd en een gezondere interactie weer op gang gebracht. Tevens wordt de partner uitgelegd wat seksverslaving is en is er ruimte voor jou en hem of haar om ervaringen te delen.

Themagroep relatie

Seksverslaving heeft een grote impact op je partner en de relatie. Daarom biedt het NCVS een themagroep specifiek gericht op dit topic waarin je handvatten aangereikt krijgt hoe je als verslaafde het beste om kunt gaan met dit stuk.

Bij het Nederlands Centrum voor Seksverslaving kun je terecht voor advies en behandeling

Kosten Individuele sessies

  • Een individuele sessie (face to face of via beeldbellen) kost € 150,-
  • Een intakegesprek (min. 90 minuten) kost € 255,-

Doe de gratis anonieme seksverslaving zelftest

Doe nu deze test en kom er achter of jij mogelijk een seksverslaving hebt.