Tarieven, verzekering en vergoeding

Nederlands Centrum voor Seksverslaving

Vergoeding

De Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) wordt gereguleerd door de overheid (Nederlandse Zorg Autoriteit, NZa) in samenwerking met de verzekeraars. Wij declareren onze behandelingen volgens de wettelijke WMG-tarieven (Wet Marktordening Gezondheidszorg) van de NZa. Deze tarieven kun je vinden op de website van de NZa. Daarbij is het goed te weten dat NCVS als instelling valt onder de setting Kwaliteitsstatuut III (zowel mono- als multidisciplinair).

Waar moet ik op letten voor de vergoeding van mijn zorgkosten bij NCVS?

Basispakket

GGZ wordt vergoed vanuit het basispakket van je verzekeraar. Aanvullende verzekeringen hebben geen invloed op de hoogte van de vergoeding. Specialistische zorg gaat ten koste van je eigen risico. In 2024 is dit € 385,-, net als de afgelopen jaren. Dit moet je altijd eerst zelf betalen.

Niet alle diagnoses vallen onder de zorg die vergoed wordt vanuit het basispakket. Of je behandeling onder de zorg valt die vanuit het basispakket vergoed wordt hangt dus af van je diagnose. Dit is bij elke zorgverlener of instelling het geval.

Nadat je je hebt aangemeld bij het NCVS zal er eerst worden vastgesteld wat de klachten zijn. Dit gebeurt op basis van een intaketraject, ook wel diagnostiekfase genoemd.

Aan de hand van de intakefase kan vastgesteld worden of je diagnose en dus je verdere behandeling onder verzekerde of onverzekerde zorg valt. De intakefase /diagnostiekfase valt altijd onder de basisverzekering en kun je dus (gedeeltelijk) vergoed krijgen mocht je dat willen.

De gedeeltelijke of volledige vergoeding is afhankelijk van het type polis dat je hebt. Wanneer uit het intaketraject blijkt dat je een diagnose hebt die niet onder de basisverzekering valt dan zal de diagnostiek fase apart gefactureerd worden en kun je deze factuur indienen bij je zorgverzekeraar.

Gecontracteerde of niet-gecontracteerde zorg

Als je behandeling valt onder de zorg die vergoed wordt vanuit het basispakket dan heb je dus recht op vergoeding. Hoe hoog deze vergoeding is hangt af van je polis.

Let op het soort polis

De restitutiepolis waarbij de zorg bij de zorgaanbieder van jouw keuze volledig wordt vergoed is bij bijna alle verzekeraars verdwenen. Daarbij wordt GGZ vaak buiten het aanbod van de restitutiepolis gehouden. De restitutiepolis is daarmee meestal een combinatiepolis geworden, waarbij afwijkende afspraken voor de vergoeding van GGZ worden gemaakt.

Bij een 100% restitutiepolis wordt ook de zorg die je ontvangt van een ongecontracteerde zorgaanbieder volledig vergoed (zolang de wettelijke tarieven worden gehanteerd). Je betaalt een hogere premie, maar dit weegt altijd op tegen de kosten van een aanvullende factuur. Het komt voor dat je de factuur zelf moet indienen bij je verzekeraar, dat hangt van de afspraken die NCVS met jouw verzekeraar heeft.

Hieronder vind je een overzicht van 100% restitutiepolissen voor 2024.

Zorgverzekering100% restitutie – naam polis
Aevitae (Caresq)Vrije keuze
Menzis Basis vrij

 

Bij een naturapolis wordt, afhankelijk van de polis en de verzekeraar, slechts 50 tot 80% van de behandeling vergoed. Je ontvangt van het NCVS een aanvullende factuur of betaalt de eigen bijdrage via Infomedics als de declaraties via hun verlopen . Deze wordt eens per maand verstuurd.

Heb je een polis bij een verzekeraar waar wij een contract mee hebben dan wordt de behandeling volledig vergoed, met uitzondering van het eigen risico.

Het NCVS probeert daar waar mogelijk altijd zoveel mogelijk contracten af te sluiten. Soms lukt dit niet als een verzekeraar bijvoorbeeld al voldoende zorg (ongeacht het type zorg) heeft ingekocht in de regio.

In 2024 hebben wij een contract met:
• A.s.r. (Ditzo en De Amersfoortse)
• DSW (DSW, Stad Holland en In Twente)
• Caresq

Wanneer er geen contract is met jouw zorgverzekeraar, betekent dat niet dat onze zorg niet vergoed wordt, je kunt ons daarover altijd bellen.

Machtiging

Enkele zorgverzekeraars vragen een machtiging, indien je een behandeling bij ons als een niet gecontracteerde SGGZ-instelling wilt volgen. Jouw behandeling komt slechts dan in aanmerking voor een vergoeding, nadat je hier toestemming voor hebt ontvangen van je zorgverzekeraar. Indien deze toestemming moet aangevraagd worden door de instelling, het NCVS in dit geval dan rekenen wij hiervoor een vergoeding van € 250,-, gezien de hoeveelheid werk.

In 2024 geldt er een machtigingenbeleid, voor zover bekend, voor:
• CZ / OHRA– combinatie restitutiepolis
• ONVZ – bij meer dan 35 consulten
• Zorg en Zekerheid

Conclusie

De overheid en de verzekeraars beperken ongecontracteerde zorg, ondanks veel geuite zorgen over de inperking van de vrije artsenkeuze, privacy van gevoelige gegevens en praktische en financiële haalbaarheid voor zorgaanbieders.

Ongecontracteerd betekent niet ongekwalificeerd!

NCVS is een volledig erkende GGZ instelling (kwaliteitsstatuut III -het kwaliteitsstatuut voor instellingen- waarborgt de kwaliteitseisen die door de overheid en verzekeraars aan de zorg worden gesteld). Wij hanteren de wettelijke WMG-tarieven (Wet Marktordening Gezondheidszorg) voor de GGZ die jaarlijks worden vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Wat kost de behandeling bij NCVS?

Het tarief van het consult wordt bepaald 4 zaken:

  1. het soort consult: diagnostiek, behandeling of groepstherapie
  2. het beroep van de behandelaar (psychiater/regiebehandelaar of medebehandelaar) Psycholoog, maatschappelijk werkende, verpleegkundige en verpleegkundig vakspecialist vallen onder ‘overige beroepen’.
  3. de setting: NCVS is een instelling en heeft daarmee de ‘setting Kwaliteitsstatuut III’ .We werken meestal in een multidisciplinaire setting, waarbij meerdere behandelaars elkaar in hun expertise aanvullen in de behandeling. Ook monodisciplinaire behandelingen komen voor. je ziet dit terug op je factuur.
  4. de duur van het consult: in principe is hierbij de tijd die de behandelaar voor je heeft gereserveerd leidend, ook als het consult in werkelijkheid iets korter of langer duurt. Bij een afwijking van meer dan 15 minuten wordt de tijd aangepast.

Je kunt zien wat dat voor je betekent op de tarievenzoeker van de NZa. Het gemiddelde tarief in 2023 is €248 per uur, maar met ver uit elkaar liggende uitersten van €169 en €422.

Wil je meer informatie over vergoedingen, neem dan contact op met het NCVS:
Tel. 088-0020400 of info@ncvs.nu.

Betalen en afzeggen

Als je niet op een afspraak kunt komen willen we je vragen om de sessie af te zeggen zodat we nog een andere afspraak kunnen inplannen. Je kunt dit telefonisch doen of via een email. Dit kan tot 24 uur voor de geplande afspraak. Voor afspraken op maandag breng je het NCVS uiterlijk vrijdagmiddag tot 15.00 op de hoogte.

Wanneer de afspraak niet op tijd wordt afgezegd brengen we voor de individuele sessies € 70,- inclusief BTW in rekening, voor de intake en systeemtherapie € 100,- inclusief BTW.

Een no-show factuur wordt niet door de zorgverzekeraar vergoed.

Wat wordt niet vergoed door de zorgverzekering

Kosten aanvullende diagnostiek

In het belang van een goede diagnostiek kiezen wij er soms voor om je aanvullend op de intake gesprekken Engelse recoveryzone vragenlijsten te laten invullen. De uitkomst van deze vragenlijsten geven nog meer inzicht in de diagnostische fase.

De kosten voor deze vragenlijsten zijn:
Voor verslaafden € 39,-
Voor partners € 19,-

Kosten aanvragen machtiging

Zoals reeds vermeld bij de uitleg over Gecontracteerde of niet-gecontracteerde zorg vragen wij voor het aanvragen van de machtiging een vergoeding van € 250,-.

Relatietherapie

Relatietherapie wordt helaas niet vergoed door de verzekering. Aansluitend op onze behandeling kan relatietherapie jullie wel helpen in het proces van herstel van de relatie.
Lees hier meer informatie over onze relatietherapie.

 

N Nederlands Centrum voor Seksverslaving

Veel gestelde vragen

Heb je behoefte aan meer informatie, bekijk dan onze veel gestelde vragen.

Voor verwijzers & professionals

Praktische informatie, verwijzingsprocedure en contactgegevens voor verwijzers.

Contact

Heeft u vragen? Neem vooral contact met ons op.

Wachttijden

Bijgewerkt: 1 mei 2024

Aanmeldingswachttijd

behandelingswachttijd

Doe de gratis anonieme seksverslaving zelftest

Doe nu deze test en kom er achter of jij mogelijk een seksverslaving hebt.