Tarieven, verzekering en vergoeding

Nederlands Centrum voor Seksverslaving

Tarieven

Groepsbehandelingen

 

p

De Hall Recovery Course

De groepsbehandeling voor seksverslaving bestaat uit 14 wekelijkse groepssessies van 2 uur plus een weekend (geen logies).

De kosten zijn  € 2500,- 

 

p

De Hall Recovery Course voor partners

De groepsbehandeling voor partners van iemand met een seksverslaving bestaat uit 8 wekelijkse groepssessies van 2,5 uur plus een dag in het weekend

De kosten zijn  € 1700,-

Individuele sessies

  • Een individuele sessie kost € 105,-
  • Een sessie via beeldbellen kost € 90,-
  • Een intakegesprek (min. 90 minuten) kost € 150,-

Relatietherapie

Zowel de intake als de vervolgsessies duren 90 minuten en kosten €150,- exclusief 21% BTW (relatietherapie is BTW-plichtig)

Vergoedingen vanuit de zorgverzekering

Bij het Nederlands Centrum voor Seksverslaving zijn er mogelijkheden om de behandeling geheel of gedeeltelijk vergoed te krijgen vanuit de basisverzekering. Dit is afhankelijk van de zorgverzekeraar en de aard van de klachten die je hebt.

Het intaketraject kan altijd vanuit de basisverzekering worden vergoed mocht je dat willen. Relatietherapie wordt in Nederland nergens meer vergoed door de zorgverzekeraars, onafhankelijk van de soort verzekering die je hebt.

Wil je meer informatie over vergoedingen, neem dan contact op met het NCVS:
Tel. 088-0020400 of info@ncvs.nu.

Vergoed vanuit  aanvullende verzekering

In sommige gevallen kan de behandeling gedeeltelijk vergoed worden door de aanvullende verzekering, vraag daarvoor naar de mogelijkheden.

Meer informatie over vergoedingen en verzekeringen

Wordt mijn behandeling vergoed vanuit de aanvullende verzekering?

Als je aanvullend verzekerd bent kun je vaak de sessies van de psycholoog geheel of gedeeltelijk vergoed krijgen zonder effect op je eigen risico.

Let op, de behandelingen vallen voor de zorgverzekeraar onder de noemer alternatieve hulpverlening. Kijk dus naar het budget dat je voor alternatieve hulp in je aanvullende verzekering beschikbaar hebt of neem contact op met je zorgverzekeraar.

Gecontracteerde of niet-gecontracteerde zorg
Als je behandeling valt onder de zorg die vergoed wordt vanuit het basispakket dan heb je dus recht op vergoeding. Hoe hoog deze vergoeding is hangt af van je polis.

Het Nederlands Centrum voor Seksverslaving heeft besloten geen contracten af te sluiten met de verzekeraars. Dit betekent niet dat onze zorg niet wordt vergoed. In tegendeel. Zorgverzekeraars zijn wettelijk verplicht 75% van de gedeclareerde zorg te vergoeden. 

Wordt mijn behandeling vergoed vanuit de basisverzekering?

Iedere burger in Nederland is verplicht om verzekerd te zijn via tenminste een basisverzekering.

Daarnaast heb je de keuze of je aanvullend verzekerd wil zijn. De basisverzekering is voor iedereen gelijk en vergoedt in beginsel Geestelijke Gezondheidszorg(GGZ) die valt onder de Generalistische Basis GGZ(GBGGZ) of de Specialistische GGZ (SGGZ).

Het Nederlands Centrum voor Seksverslaving valt onder de Specialistische GGZ.

Niet alle diagnoses vallen onder de zorg die vergoed wordt vanuit het basispakket. Of je behandeling onder de zorg valt die vanuit het basispakket vergoed wordt hangt dus af van je diagnose.

Dit is bij elke zorgverlener of instelling het geval. Nadat je je hebt aangemeld bij het Nederlands Centrum voor Seksverslaving zal er eerst worden vastgesteld wat de klachten zijn. Dit gebeurt op basis van een intaketraject, ook wel diagnostiekfase genoemd.

Aan de hand van de intakefase kan vastgesteld worden of je diagnose en dus je verdere behandeling onder verzekerde of onverzekerde zorg valt. De intakefase /diagnostiekfase valt altijd onder de basisverzekering en kun je dus vergoed krijgen mocht je dat willen.

Wanneer uit het intaketraject blijkt dat je een diagnose hebt die niet onder de basisverzekering valt dan zal de diagnostiek fase apart gefactureerd worden en kun je deze factuur indienen bij je zorgverzekeraar.

In de tabel hieronder worden de 4 mogelijke combinaties polis/zorgaanbieder uiteengezet.

 Zorgverlener heeft wel een contract met verzekeraarzorgverlener heeft geen contract met verzekeraar
Cliënt heeft een naturapolis Rekening gaat rechtstreeks naar de verzekeraar, volledige vergoedingRekening gaat naar de cliënt. Deze kan de rekening indienen bij de verzekeraar. Vergoeding is doorgaans 60-80% van het ‘gemiddeld gecontracteerde tarief’.
cliënt heeft een restitutiepolisRekening gaat rechtstreeks naar de verzekeraar. Bij de meeste verzekeraars geldt een volledige vergoeding of 100% van het ‘gemiddeld gecontracteerde tarief’. Enkele verzekeraars vergoeden 60-80% van het ‘gemiddeld gecontracteerde tarief’. Rekening gaat naar de cliënt. Deze kan de rekening indienen bij de verzekeraar. Bij meeste verzekeraars geldt een volledige vergoeding of 100% van het ‘gemiddeld gecontracteerde tarief’. Enkele verzekeraars vergoeden 60-80% van het ‘gemiddeld gecontracteerde tarief’.

Wijziging zorgverzekering

Vanaf 16 november tot het einde van het jaar is het mogelijk om je zorgverzekering te wijzigen.

Ben je voornemens om in december / januari bij ons te starten? En heb je nu nog een naturapolis? Dan adviseren we je om over te stappen naar een 100% restitutiepolis om er voor te zorgen dat je zonder betaling van een eigen bijdrage bij ons in behandeling kunt gaan.

Hieronder vind je een lijst met 100% restitutie polissen.

Wanneer je voor 1 januari overstapt, kunnen we de behandeling starten in januari. De 1e gesprekken kunnen eventueel al plaats vinden in december.

 

Let op, je kunt je polis uiterlijk tot en met 31 december van dit jaar aanpassen, daarna moet je weer een jaar wachten.

zorgverzekeringnaam polis
CZ concern
CZZorgkeuzepolis
OHRABasisverzekering
FBTOVrije keuze zorgverlener
VGZ concern
VGZVGZ Eigen Keuze
UMCUMC Eigen keuze
UniveUnive Zorg Vrij
IZAIZA Eigen Keuze
BewuztGEEN restitutie
Zilveren Kruis
Zilveren KruisBasis Exclusief
De FrieslandGEEN restitutie
InterpolisGEEN restitutie
ZieZoGEEN restitutie
Pro LifeGEEN restitutie
Menzis
MenzisMenzis Basis Vrij
AnderzorgGEEN restitutie
ONVZ
ONVZGEEN restitutie
DSW
DSWGEEN restitutie
Stad HollandBasisverzekering
ASR
DitzoGEEN restitutie
De AmersfoortseEigen keuze
Zorg en zekerheidZorg Vrij Polis
ENO
Salland ZorgverzekeringenGEEN restitutie
ZorgDirectGEEN restitutie
HollandZorgGEEN restitutie

Eigen risico

Iedereen van 18 jaar of ouder betaalt een verplicht eigen risico voor de zorgverzekering.

Voor 2014 geldt een eigen risico van ten minste €385,,-.

De zorg die geleverd wordt door het Nederlands Centrum voor Seksverslaving vanuit de basisverzekering valt onder de regeling van het eigen risico. Dat betekent dat er altijd kosten aan de behandeling verbonden zijn als je eigen risico nog niet geheel is opgegaan aan andere vormen van zorg.

Betalen en afzeggen

De factuur van de individuele sessies ontvang je na elke sessie of aan het einde van het behandeltraject. Dit is afhankelijk van het feit of de behandeling wel of niet vanuit de basisverzekering wordt vergoed. Nadat je de factuur eerst zelf hebt betaald dien je deze vervolgens in bij je zorgverzekering. In het geval van een groepsbehandeling die niet wordt vergoed vanuit de basisverzekering is het mogelijk de factuur in termijnen te betalen.

Als je niet op een afspraak kunt komen willen we je vragen om de sessie af te zeggen zodat we nog een andere afspraak kunnen inplannen. Je kunt dit telefonisch doen of via een email. Dit kan tot 24 uur voor de geplande afspraak. Wanneer de afspraak niet op tijd wordt afgezegd brengen we voor de individuele sessies € 70,- inclusief BTW in rekening, voor de intake en relatietherapie € 100,- inclusief BTW.

N Nederlands Centrum voor Seksverslaving

Veel gestelde vragen

Heb je behoefte aan meer informatie, bekijk dan onze veel gestelde vragen.

Voor verwijzers & professionals

Praktische informatie, verwijzingsprocedure en contactgegevens voor verwijzers.

Wachttijden

bijgewerkt: 1 juni 2021

Aanmeldingswachttijd

behandelingswachttijd

Doe de gratis anonieme seksverslaving zelftest

Doe nu deze test en kom er achter of jij mogelijk een seksverslaving hebt.