Klachtenprocedure

Klachten?

We doen bij NCVS onze uiterste best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Het verlenen van zorg is echter mensenwerk en dit betekent dat onze zorgverlening niet altijd foutloos verloopt, of niet aan uw verwachtingen voldoet. Mocht u om welke reden dan ook niet tevreden zijn met de zorgverlening van NCVS, dan kunt u gebruik maken van onze klachtenprocedure.

In het onderstaande reglement geven wij aan wat door ons onder een klacht verstaan wordt en wat u kunt doen in het geval u een klacht heeft Klachtenregeling NCVS 2021.

Op het moment dat een gesprek met de betrokken partijen niet tot een oplossing heeft geleid (zie het klachtenreglement), kan de klacht worden ingediend bij het CBKZ (Centraal Bureau Klachtenmanagement in de Zorg).

Veel gestelde vragen

Heb je behoefte aan meer informatie, bekijk dan onze veel gestelde vragen.

Voor verwijzers & professionals

Praktische informatie, verwijzingsprocedure en contactgegevens voor verwijzers.

Contact

Heeft u vragen? Neem vooral contact met ons op.

Wachttijden

Bijgewerkt: 15 februari 2023

Aanmeldingswachttijd

behandelingswachttijd