Auteur arcief: ncvs

Seksverslaving bij vrouwen (Artikel: Sexual Addiction & Compulsivity)

 Seksverslaving bij vrouwen heeft tot nu toe weinig professionele aandacht gekregen. Het wordt nog steeds en onjuist gezien als een probleem dat primair bij mannen voorkomt. McKeague stelt in haar review dat het van belang is de sekse verschillen bij seksverslaving beter te begrijpen en zo een rijker, completer en meer gedetailleerd beeld te krijgen […]

Lees verder

Seksverslaving en Hyperseksualiteit (Literatuuronderzoek Karila, L. e.a. )

 Het begrip seksverslaving is voor het eerst genoemd in de jaren ’70. Hedendaags is er echter nog geen consensus over wat het precies inhoudt en of seksverslaving überhaupt wel bestaat. In een literatuuronderzoek van Laurent Karila en anderen wordt getracht het klinische belang van deze stoornis te benadrukken en de hulpverlener een gedetailleerde beschrijving te […]

Lees verder

Seksverslaving: een klinische observatie. (Artikel: Tijdschrift voor Seksuologie)

 De meeste wetenschappelijke artikelen en onderzoeken over seksverslaving komen uit het Engels taalgebied. De klinische observatie door Koen Baeten is daarop een van de uitzonderingen. Hieronder een selectie van de zaken die door hem en zijn collega therapeuten in de klinische praktijk worden geobserveerd. Het lijkt alsof seksverslaving vaker wordt gezien in de praktijk. Personen […]

Lees verder

“Seksverslaving wordt al 20 jaar behandeld op Internationaal niveau.” (Artikel: Addiction Professional)

 In een artikel van Patrick Carnes “What we know about the sex addict” geeft Patrick Carnes, de meest vooraanstaande expert op het gebied van seksverslaving, een overzicht van wat er tot dan toe bekend is over seksverslaving. Hieronder vind je een selectie van punten uit het artikel.Carnes bespreekt ten eerste zijn bevindingen naar aanleiding van […]

Lees verder