Vergoeding zorgverzekering

Nederlands Centrum voor Seksverslaving

Vergoedingen vanuit de zorgverzekering

Bij het Nederlands Centrum voor Seksverslaving zijn er mogelijkheden om de behandeling geheel of gedeeltelijk vergoed te krijgen vanuit de basisverzekering. Dit is afhankelijk van de zorgverzekeraar en de aard van de klachten die je hebt.

Het intaketraject kan altijd vanuit de basisverzekering worden vergoed mocht je dat willen. Relatietherapie wordt in Nederland nergens meer vergoed door de zorgverzekeraars, onafhankelijk van de soort verzekering die je hebt.

Voor meer informatie over vergoedingen kan je het beste direct contact met ons opnemen Tel. 020-8943350 of info@ncvs.nu.

Vergoed vanuit de aanvullende verzekering

Hoewel onze behandeling in veel gevallen kan worden vergoed vanuit de basisverzekering kiezen steeds meer mensen  ervoor een psychologische behandeling zelf te betalen en deze vervolgens gedeeltelijk vergoed te krijgen vanuit de aanvullende verzekering. Dit heeft meerdere voordelen:

  • Gegevens zoals een diagnose worden niet gedeeld met de zorgverzekeraar.
  • Je privacy is voor 100 procent gegarandeerd.
  • Je hebt geen verwijzing nodig van de huisarts, hetgeen een behoorlijke drempel kan zijn wanneer er sprake is van seksverslaving.
  • Er kan snel worden gestart.
  • Het is mogelijk om maatwerk te leveren omdat de behandelaar in dit geval niet gebonden is aan vaste behandelprotocollen.
  • Je hoeft je eigen risico niet aan te spreken.

Meer informatie over vergoedingen en verzekeringen

Wordt mijn behandeling vergoed vanuit de aanvullende verzekering?

Als je aanvullend verzekerd bent kun je vaak de sessies van de psycholoog geheel of gedeeltelijk vergoed krijgen zonder effect op je eigen risico.

Let op, de behandelingen vallen voor de zorgverzekeraar onder de noemer alternatieve hulpverlening. Kijk dus naar het budget dat je voor alternatieve hulp in je aanvullende verzekering beschikbaar hebt of neem contact op met je zorgverzekeraar.

Gecontracteerde of niet-gecontracteerde zorg
Als je behandeling valt onder de zorg die vergoed wordt vanuit het basispakket dan heb je dus recht op vergoeding. Hoe hoog deze vergoeding is hangt af van je polis.

Het Nederlands Centrum voor Seksverslaving heeft besloten geen contracten af te sluiten met de verzekeraars. Dit betekent niet dat onze zorg niet wordt vergoed. In tegendeel. Zorgverzekeraars zijn wettelijk verplicht 75% van de gedeclareerde zorg te vergoeden. 

Wordt mijn behandeling vergoed vanuit de basisverzekering?

Iedere burger in Nederland is verplicht om verzekerd te zijn via tenminste een basisverzekering.

Daarnaast heb je de keuze of je aanvullend verzekerd wil zijn. De basisverzekering is voor iedereen gelijk en vergoedt in beginsel Geestelijke Gezondheidszorg(GGZ) die valt onder de Generalistische Basis GGZ(GBGGZ) of de Specialistische GGZ (SGGZ).

Het Nederlands Centrum voor Seksverslaving valt onder de Specialistische GGZ.

Niet alle diagnoses vallen onder de zorg die vergoed wordt vanuit het basispakket. Of je behandeling onder de zorg valt die vanuit het basispakket vergoed wordt hangt dus af van je diagnose.

Dit is bij elke zorgverlener of instelling het geval. Nadat je je hebt aangemeld bij het Nederlands Centrum voor Seksverslaving zal er eerst worden vastgesteld wat de klachten zijn. Dit gebeurt op basis van een intaketraject, ook wel diagnostiekfase genoemd.

Aan de hand van de intakefase kan vastgesteld worden of je diagnose en dus je verdere behandeling onder verzekerde of onverzekerde zorg valt. De intakefase /diagnostiekfase valt altijd onder de basisverzekering en kun je dus vergoed krijgen mocht je dat willen.

Wanneer uit het intaketraject blijkt dat je een diagnose hebt die niet onder de basisverzekering valt dan zal de diagnostiek fase apart gefactureerd worden en kun je deze factuur indienen bij je zorgverzekeraar.

In de tabel hieronder worden de 4 mogelijke combinaties polis/zorgaanbieder uiteengezet.

Zorgverlener heeft wel een contract met verzekeraarzorgverlener heeft geen contract met verzekeraar
Cliënt heeft een naturapolis Volledige vergoedingDe cliënt kan de rekening indienen bij de verzekeraar. Vergoeding is doorgaans 60-80% van het ‘gemiddeld gecontracteerde tarief’.
cliënt heeft een restitutiepolisBij de meeste verzekeraars geldt een volledige vergoeding of 100% van het ‘gemiddeld gecontracteerde tarief’. Enkele verzekeraars vergoeden 60-80% van het ‘gemiddeld gecontracteerde tarief’. De cliënt kan de rekening indienen bij de verzekeraar. Bij meeste verzekeraars geldt een volledige vergoeding of 100% van het ‘gemiddeld gecontracteerde tarief’. Enkele verzekeraars vergoeden 60-80% van het ‘gemiddeld gecontracteerde tarief’.

Eigen risico

Iedereen van 18 jaar of ouder betaalt een verplicht eigen risico voor de zorgverzekering.

Voor 2014 geldt een eigen risico van ten minste €375,-.

De zorg die geleverd wordt door het Nederlands Centrum voor Seksverslaving vanuit de basisverzekering valt onder de regeling van het eigen risico. Dat betekent dat er altijd kosten aan de behandeling verbonden zijn als je eigen risico nog niet geheel is opgegaan aan andere vormen van zorg.

N Nederlands Centrum voor Seksverslaving

Doe de gratis anonieme seksverslaving zelftest

Doe nu deze test en kom er achter of jij mogelijk een seksverslaving hebt.