Regelgeving binnen de zorgverzekering

Wordt mijn behandeling vergoed vanuit de aanvullende verzekering?
Als je aanvullend verzekerd bent kun je vaak de sessies van de psycholoog geheel of gedeeltelijk vergoed krijgen zonder effect op je eigen risico. Let op, de behandelingen vallen voor de zorgverzekeraar onder de noemer alternatieve hulpverlening. Kijk dus naar het budget dat je voor alternatieve hulp in je aanvullende verzekering beschikbaar hebt of neem contact op met je zorgverzekeraar.

Wordt mijn behandeling vergoed vanuit de basisverzekering?
Iedere burger in Nederland is verplicht om verzekerd te zijn via tenminste een basisverzekering. Daarnaast heb je de keuze of je aanvullend verzekerd wil zijn. De basisverzekering is voor iedereen gelijk en vergoedt in beginsel Geestelijke Gezondheidszorg(GGZ) die valt onder de Generalistische Basis GGZ(GBGGZ) of de Specialistische GGZ (SGGZ). Het Nederlands Centrum voor Seksverslaving valt onder de Specialistische GGZ.

Niet alle diagnoses vallen onder de zorg die vergoed wordt vanuit het basispakket. Of je behandeling onder de zorg valt die vanuit het basispakket vergoed wordt hangt dus af van je diagnose. Dit is bij elke zorgverlener of instelling het geval. Nadat je je hebt aangemeld bij het Nederlands Centrum voor Seksverslaving zal er eerst worden vastgesteld wat de klachten zijn. Dit gebeurt op basis van een intaketraject, ook wel diagnostiekfase genoemd. Aan de hand van de intakefase kan vastgesteld worden of je diagnose en dus je verdere behandeling onder verzekerde of onverzekerde zorg valt. De intakefase /diagnostiekfase valt altijd onder de basisverzekering en kun je dus vergoed krijgen mocht je dat willen. Wanneer uit het intaketraject blijkt dat je een diagnose hebt die niet onder de basisverzekering valt dan zal de diagnostiek fase apart gefactureerd worden en kun je deze factuur indienen bij je zorgverzekeraar. 

Gecontracteerde of niet-gecontracteerde zorg
Als je behandeling valt onder de zorg die vergoed wordt vanuit het basispakket dan heb je dus recht op vergoeding. Hoe hoog deze vergoeding is hangt af van je polis.

Het Nederlands Centrum voor Seksverslaving heeft besloten geen contracten af te sluiten met de verzekeraars. Dit betekent niet dat onze zorg niet wordt vergoed. In tegendeel. Zorgverzekeraars zijn wettelijk verplicht 75% van de gedeclareerde zorg te vergoeden. 

Voor een overzicht van de door de NZA gehanteerde tarieven zie: Diagnose behandeling combinaties

In de tabel hieronder worden de 4 mogelijke combinaties polis/zorgaanbieder uiteengezet.

zorgverlener heeft wel een contract met verzekeraar zorgverlener heeft geen contract met verzekeraar
cliënt heeft een naturapolis Rekening gaat rechtstreeks naar de verzekeraar, volledige vergoeding Rekening gaat naar de cliënt. Deze kan de rekening indienen bij de verzekeraar. Vergoeding is doorgaans 60-80% van het ‘gemiddeld gecontracteerde tarief’.
cliënt heeft een restitutiepolis Rekening gaat rechtstreeks naar de verzekeraar. Bij de meeste verzekeraars geldt een volledige vergoeding of 100% van het ‘gemiddeld gecontracteerde tarief’. Enkele verzekeraars vergoeden 60-80% van het ‘gemiddeld gecontracteerde tarief’. Rekening gaat naar de cliënt. Deze kan de rekening indienen bij de verzekeraar. Bij meeste verzekeraars geldt een volledige vergoeding of 100% van het ‘gemiddeld gecontracteerde tarief’. Enkele verzekeraars vergoeden 60-80% van het ‘gemiddeld gecontracteerde tarief’.

Bron: NVP

Mocht je een goedkopere naturapolis hebben afgesloten, dan betekent dat dat niet alles vergoed wordt. Wij komen je hierin tegemoet, maar vragen wel een eigen bijdrage van €15,00 per 60 minuten behandeltijd (directe en indirecte tijd van de therapeut). De rest (afgezien van het eigen risico) neemt het NCVS voor haar rekening. In de praktijk betekent dit voor de meeste cliënten dat zij in totaal € 500 tot € 800 aan eigen bijdrage betalen. Dit wordt aan het einde van de behandeling gefactureerd en kan in 10 termijnen worden betaald.

Eigen risico
Iedereen van 18 jaar of ouder betaalt een verplicht eigen risico voor de zorgverzekering. Voor 2014 geldt een eigen risico van ten minste €375,-. De zorg die geleverd wordt door het Nederlands Centrum voor Seksverslaving vanuit de basisverzekering valt onder de regeling van het eigen risico. Dat betekent dat er altijd kosten aan de behandeling verbonden zijn als je eigen risico nog niet geheel is opgegaan aan andere vormen van zorg.