Seksverslaving en hechting (Onderzoek Zapf, Greiner en Carroll)

 

In de meeste onderzoeken en artikelen over seksverslaving wordt de samenhang met een onveilige hechting in de kinderjaren onderstreept. In een onderzoek van Zapf, Greiner en Carroll wordt gekeken naar de samenhang tussen volwassen hechting en seksverslaving. Personen wiens hechtingsstijl weinig angstig en vermijdend is, en dus veilig gehecht zijn, kunnen de ander vertrouwen, hebben vertrouwen in de relatie en geloven dat de liefde blijft voortbestaan over een langere periode. Personen met een angstige of vermijdende hechtingsstijl daarentegen kunnen bang zijn voor intimiteit, of een extreme behoefte hebben aan intimiteit, kunnen uitermate jaloers zijn of zijn niet in staat op hun partner te vertrouwen. De auteurs zetten de 4 vormen van volwassen hechting op een rij:

  • De gepreoccupeerde, angstige hechtingsstijl: men is gepreoccupeerd met relaties, heeft een gevoel van waardeloosheid, ziet de ander als positief, en probeert de acceptatie van de belangrijke ander te verkrijgen om zo tot zelfacceptatie te komen.
  • De angstig-vermijdende hechtingsstijl: men is bang voor intimiteit en is sociaal vermijdend. Men heeft een aanhoudend gevoel van waardeloosheid, heeft negatieve verwachtingen van de ander (onbetrouwbaarheid, afwijzing) en vermijdt anderen om zichzelf te beschermen voor de verwachte afwijzing.
  • De niet angstige vermijdende hechtingsstijl: men vermijdt intimiteit, is onafhankelijk, handhaaft een gevoel van zelfwaardering, evalueert de ander als negatief, streeft naar onafhankelijkheid en onkwetsbaarheid om zichzelf te beschermen voor teleurstelling.
  • De veilige hechtingsstijl: men is comfortabel met intimiteit en autonomie, handhaaft een gevoel van zelfwaardering, en verwacht dat anderen in het algemeen accepterend en betrokken zijn.

 

Om de samenhang tussen seksverslaving en hechtingsstijl te onderzoeken werden de deelnemers geworven aan de hand van 2 zelfhulpwebsites voor seksverslaving. Bezoekers van deze websites werden gevraagd de SAST (The Sexual Addiction Screening Test) en de ECR-R (de Experiences in Close Relationships Revised) in te vullen. Uit de resultaten bleek dat de grootste groep van de mannen met een seksverslaving een angstige vermijdende hechtingsstijl (hoge angst, hoge vermijding) had (44%). 28% van de seksverslaafde mannen scoorden het hoogst op de gepreoccupeerde hechtingsstijl (hoge angst, lage vermijding), 20% van de seksverslaafde mannen scoorden het hoogst op de niet angstige vermijdende hechtingsstijl (Laag angstig, hoog vermijdend). Slechts 8% van de seksverslaafde groep had een veilige hechtingsstijl (laag angstig, laag vermijdend).

De auteurs stellen dat onveilige hechting zeer waarschijnlijk een causale factor is in de latere ontwikkeling van seksverslaving. De bevindingen van dit onderzoek onderstrepen het belang om de intieme relatie van de seksverslaafde in de behandeling mee te nemen. In het bijzonder zou de aandacht niet alleen moeten gaan naar de seksuele aspecten van de relatie maar juist naar de overtuigingen die men meebrengt in relaties.  Ook bevelen de onderzoekers relatietherapie aan als onderdeel van de behandeling voor seksverslaving. Bibliotherapie, over seksverslaving en relaties, zoals het boek van Carnes (2001) Out of the Shadows, wordt eveneens aanbevolen. Verder is het van belang dat de therapeut een meetinstrument afneemt om een beeld te vormen van de hechtingsstijl van de cliënt.

 

Zapf, J.L., Greiner, j. & Carroll, j. (2008). Attachment Styles and Male Sex Addiction. Sexual Addiction & Compulsivity, 15: 158-175.