Danielle van Schie

Daniëlle van Schie

psychiater; indicerend regiebehandelaar

Danielle van Schie is sinds 2020 psychiater werkzaam op het gebied van ernstige psychiatrische aandoeningen en verslaving.

Mijn werkzaamheden zijn vooral gericht op het gebied van diagnostiek en behandeling. Ik heb ervaring met gesprekstherapeutische behandeling, zoals Cognitieve Gedragstherapie en Interpersoonlijke Psychotherapie. Een groot onderdeel van mijn werkzaamheden zijn medicamenteuze behandeling van ernstige psychiatrische aandoeningen. Binnen het NCVS is ben ik indicerend regiebehandelaar.

Ik ben betrokken bij de intake, diagnostiek, multidisciplinaire overleggen en evaluatie van de behandeling.

Daniëlle van Schie