Tag archief: Seksverslaving

Internet creëert nieuwe groep seksverslaafden (Artikel: LA Times)

 Internetporno Steeds meer onderzoek laat zien welke krachtige invloed high-speed porno op de hersenen kan hebben. De snelheid, de oneindige verscheidenheid, voortdurend nieuwe beelden; internet porno wordt ook wel de “crack-cocaine” van de seksverslaving genoemd. Daarbij is het relatief anoniem, goedkoop en altijd beschikbaar. Het is dus niet zo raar dat er mensen zijn die […]

Lees verder

Prevalentie (Onderzoek Ross, M.W., Mansson, S. & Daneback, K.)

 Het is moeilijk vast te stellen hoe vaak seksverslaving voorkomt. De meeste auteurs noemen een prevalentie van 3 tot 6% van de volwassen populatie. Aangenomen dat problematisch seksueel internetgebruik een onderdeel is van seksverslaving, zal de prevalentie hiervan lager liggen. In een Zweeds onderzoek wordt getracht een beeld te geven van de prevalentie van cyberseksverslaving […]

Lees verder

Seksverslaving en hechting (Onderzoek Zapf, Greiner en Carroll)

 In de meeste onderzoeken en artikelen over seksverslaving wordt de samenhang met een onveilige hechting in de kinderjaren onderstreept. In een onderzoek van Zapf, Greiner en Carroll wordt gekeken naar de samenhang tussen volwassen hechting en seksverslaving. Personen wiens hechtingsstijl weinig angstig en vermijdend is, en dus veilig gehecht zijn, kunnen de ander vertrouwen, hebben […]

Lees verder

Seksverslaving en de hersenen (Artikel: Plosone)

 Hoewel compulsief seksueel gedrag steeds meer wordt gezien als een verslaving die gepaard gaat met kenmerkende processen in de hersenen die vergelijkbaar zijn met die van een middelenverslaving, is er weinig bekend over de respons in de hersenen op pornografisch video materiaal. Onderzoekers van de universiteit van Cambridge onderzochten de hersenactiviteit bij 19 mannelijke patiënten […]

Lees verder

Bestaat Seksverslaving? (Artikel: Journal of Sexual Addiction & Compulsivity)

 Er is een aanhoudend debat gaande over het wel of niet bestaan van seksverslaving. Een van de kritieken is dat het slechts een makkelijk excuus zou zijn om geen verantwoordelijkheid te hoeven nemen voor het seksuele gedrag. In een actueel artikel van Carnes (2015), de meest vooraanstaande deskundige op het gebied van seksverslaving, bespreekt en […]

Lees verder

Seksverslaving bij vrouwen (Artikel: Sexual Addiction & Compulsivity)

 Seksverslaving bij vrouwen heeft tot nu toe weinig professionele aandacht gekregen. Het wordt nog steeds en onjuist gezien als een probleem dat primair bij mannen voorkomt. McKeague stelt in haar review dat het van belang is de sekse verschillen bij seksverslaving beter te begrijpen en zo een rijker, completer en meer gedetailleerd beeld te krijgen […]

Lees verder

Seksverslaving en Hyperseksualiteit (Literatuuronderzoek Karila, L. e.a. )

 Het begrip seksverslaving is voor het eerst genoemd in de jaren ’70. Hedendaags is er echter nog geen consensus over wat het precies inhoudt en of seksverslaving überhaupt wel bestaat. In een literatuuronderzoek van Laurent Karila en anderen wordt getracht het klinische belang van deze stoornis te benadrukken en de hulpverlener een gedetailleerde beschrijving te […]

Lees verder

Seksverslaving: een klinische observatie. (Artikel: Tijdschrift voor Seksuologie)

 De meeste wetenschappelijke artikelen en onderzoeken over seksverslaving komen uit het Engels taalgebied. De klinische observatie door Koen Baeten is daarop een van de uitzonderingen. Hieronder een selectie van de zaken die door hem en zijn collega therapeuten in de klinische praktijk worden geobserveerd. Het lijkt alsof seksverslaving vaker wordt gezien in de praktijk. Personen […]

Lees verder

“Seksverslaving wordt al 20 jaar behandeld op Internationaal niveau.” (Artikel: Addiction Professional)

 In een artikel van Patrick Carnes “What we know about the sex addict” geeft Patrick Carnes, de meest vooraanstaande expert op het gebied van seksverslaving, een overzicht van wat er tot dan toe bekend is over seksverslaving. Hieronder vind je een selectie van punten uit het artikel.Carnes bespreekt ten eerste zijn bevindingen naar aanleiding van […]

Lees verder