“Seksverslaving wordt al 20 jaar behandeld op Internationaal niveau.” (Artikel: Addiction Professional)

 

In een artikel van Patrick Carnes “What we know about the sex addict” geeft Patrick Carnes, de meest vooraanstaande expert op het gebied van seksverslaving, een overzicht van wat er tot dan toe bekend is over seksverslaving. Hieronder vind je een selectie van punten uit het artikel.

Carnes bespreekt ten eerste zijn bevindingen naar aanleiding van een uitgebreid longitudinaal onderzoek van in totaal 650 cliënten die deelnamen aan een workshop ‘interacties tussen verschillende vormen van verslaving’. In de groep seksverslaafden kwam het vaker voor dat ze uit een gezin kwamen waar verschillende vormen van verslaving een rol speelden. Zo had 25% van de seksverslaafden een moeder die problemen had met alcohol, bij 38% van de seksverslaafde cliënten was dit het geval bij de vader en bij 46% bij een broer of zus. Moeders (18%), Vaders (38%) en broers of zussen (50%) hadden vergelijkbare problemen met seksueel gedrag als de cliënten. Slechts 13% van de seksverslaafde cliënten gaf aan uit een gezin te komen waarin verslaving geen rol speelde. Door 77% van de seksverslaafde cliënten werd het gezin van herkomst als rigide beschreven en door 87% als afstandelijk, niet betrokken en emotioneel niet present.

Hoewel het proces van verslaving vergelijkbaar is bij iedereen met seksueel compulsief gedrag, varieert de focus van het gedrag onderling. In zijn onderzoeken vindt Carnes de volgende subgroepen:

 • Fantasie: jezelf verliezen in seksuele obsessie en intrigue.
 • Voyeurisme: visueel georiënteerd gedrag zoals bekijken van porno, stripclub
  bezoek en gluren.
 • Exhibitionisme: jezelf laten bekijken op een ongepaste of destructieve manier.
 • Verleiding: het hebben van meerdere relaties achter elkaar of tegelijkertijd
  met als doel verovering en een gevoel van macht.
 • Grensoverschrijdend: Het overschrijden van grenzen om opgewonden te
  raken zoals obscene telefoongesprekken of frotteurisme.
 • Anoniem: compulsief seksueel contact met onbekenden, vaak in risicovolle omstandigheden.
 • Betalen voor seks: kopen van seksuele diensten zoals prostitutie of sekslijnen.
 • Het uitwisselen van pijn: seks waarbij plezier wordt beleefd wanneer pijn wordt toegediend of wanneer men wordt gekleineerd.
 • Uitbuiting: ernstig seksueel wangedrag ten koste van kwetsbare personen.    

Volgens Carnes is het duidelijk dat seksverslaving onlosmakelijk verbonden is met trauma en een hoge mate van stress. De verslaving wordt een oplossing om met de angst en de stress van het trauma om te gaan. Hij onderscheidt 8 vormen van trauma reacties. De genoemde percentages betreffen de personen met een seksverslaving die hoog op de genoemde categorie scoren.

 • Trauma reacties: heftige lichamelijke en psychologische reacties op onverwerkte traumatische ervaringen (64%).
 • Genot en trauma: het zoeken of vinden van genot in de aanwezigheid van extreme gevaar, geweld, risico, of schaamte (64%).
 • Het blokkeren van het trauma: Proberen de gevoelens die voortkomen uit het trauma te verdoven, blokkeren of overspoelen (69%).
 • Het afsplitsen van het trauma: Het weghouden van het trauma door dissociatie van de pijnlijke ervaringen en deze niet te integreren in de persoonlijkheid of het dagelijks leven (76%).
 • Trauma en onthouding: het compulsief onthouden van alles wat goed, gezond en verzorgend is. Dit komt vooral voor rond tijden van succes, hoge stress, schaamte of angst (45%).
 • Trauma en schaamte: een diep gevoel van niets waard zijn en zelfhaat, geworteld in de traumatische ervaring (72%).
 • Trauma herhaling: Het herhalen van het gedrag en/of het op zoek gaan naar situaties of personen die het mogelijk maken het trauma opnieuw te beleven (69%).
 • Trauma bonding: een disfunctioneel verbond aangaan met de ander waarbij sprake is van gevaar, schaamte of uitbuiting (69%).

Carnes concludeert met de stelling dat seksverslaving al 20 jaar wordt behandeld op internationaal niveau en dat het gezin van herkomst en trauma overduidelijk een rol speelt.

 

Bron: Carnes, P.J. (2007). What we know about the sex addict. Addiction Professional. www.addictionpro.com