Informatie voor Professionals

Praktische informatie & contact voor verwijzers

Wanneer u een patiënt/cliënt heeft die worstelt met een seksverslaving, hij of zij is een partner van iemand met een dergelijk probleem of u signaleert relatieproblemen als gevolg van een seksverslaving dan zijn er verscheidene mogelijkheden. U vindt hiervan een overzicht bij behandelaanbod bij seksverslaving, behandelaanbod voor de partner en voor de relatie. Wanneer u en uw patiënt/cliënt van mening zijn dat het aanbod van het Nederlands Centrum voor Seksverslaving aansluit bij de behoefte van uw patiënt/cliënt dan zijn er een aantal praktische zaken die belangrijk zijn om te weten, zoals de tarieven en vergoedingen van de behandeling en de verwijzingsprocedure die hieronder wordt beschreven. Uiteraard kunt u ook contact opnemen voor intercollegiaal overleg.

Verwijzingsprocedure

Nadat u en uw patiënt/cliënt gekozen hebben voor het Nederlands Centrum voor Seksverslaving kan er een intakegesprek worden aangevraagd. Dit kan via de mail of telefonisch via 088-0020400. Het intake gesprek kan in de meeste gevallen binnen 5 werkdagen plaatsvinden. Het is handig wanneer uw patiënt/cliënt een eventuele verwijsbrief mee neemt. Ook een verzekeringspas en een legitimatiebewijs is belangrijk.