Prevalentie (Onderzoek Ross, M.W., Mansson, S. & Daneback, K.)

 

Het is moeilijk vast te stellen hoe vaak seksverslaving voorkomt. De meeste auteurs noemen een prevalentie van 3 tot 6% van de volwassen populatie. Aangenomen dat problematisch seksueel internetgebruik een onderdeel is van seksverslaving, zal de prevalentie hiervan lager liggen. In een Zweeds onderzoek wordt getracht een beeld te geven van de prevalentie van cyberseksverslaving (cyberseks is o.a. het downloaden van internetporno en seks-chat). Hiervoor werden in totaal 1913 Zweedse jongere mannen en vrouwen die online werden geworven via een vragenlijst gevraagd naar hun internetgebruik voor seksuele doeleinden. In deze vragenlijst waren de volgende 5 items opgenomen die gerelateerd zijn aan problematisch gebruik.

  1. Heeft het seksueel internetgebruik problemen veroorzaakt voor je?
  2. Heb je problemen je seksueel internet gebruik te controleren?
  3. Ik voel me slecht over mijn seksueel internetgebruik.
  4. Ik voel dat ik verslaafd ben aan het internetgebruik voor seksuele en liefdes doeleinden.
  5. Als er een behandeling was voor problematisch seksueel internetgebruik zou je deze hulp dan zoeken?

De resultaten van het onderzoek lieten zien dat 2% van de vrouwen en 5% van de mannen serieuze problemen rapporteerden op alle 5 items. 4,5% van de steekproef gaf aan zich verslaafd te voelen en dit als een groot probleem te ervaren. Er waren 3 voorspellende factoren gevonden voor problematisch seksueel internetgebruik: de mate waarin iemand religieus is, negatieve ervaringen met seksueel internetgebruik en het bekijken en delen van pornografisch materiaal. Hoewel de resultaten van dit onderzoek voorzichtig moeten worden geïnterpreteerd vanwege het niet gerandomiseerd karakter, geven ze aanwijzingen dat problematisch seksueel internetgebruik bestaat en dat dit een kleine maar significante groep betreft. 

Ross, M.W., Mansson, S. & Daneback, K. (2012). Prevalence, Severity and Correlates of Problematic Sexual Internet Use in Swedish Men and Women. Archives of sexual Behavior, 41: 459-466.