NCVS Expertise Centrum

Omdat er nog veel misverstanden bestaan wanneer het gaat over seksverslaving is 1 van de doelen van het Nederlands Centrum voor Seksverslaving de kennis en het begrip te vergroten over dit onderwerp. We focussen ons op informatie en nieuws met wetenschappelijke waarde en we blijven zo veel mogelijk verwijderd van sensationele berichtgeving. Omdat we in het kenniscentrum dieper in willen gaan op de materie van seksverslaving is de inhoud ervan soms wat complexer en gevuld met technische vaktermen. Wij streven er echter naar de kennis voor iedereen toegankelijk te maken. Daarom kun je altijd contact opnemen middels een email wanneer iets je niet duidelijk is of wanneer je specifieke vragen hebt.

Tevens vind je in het kenniscentrum een overzicht van overige hulpbronnen waarvan wij denken dat die behulpzaam kunnen zijn voor diegenen die worstelen met een seksverslaving en hun dierbaren. 

Reportage Seksverslaving – Brandpunt KRO-NCRV

Op 1 november om 20:30 uur zond Brandpunt op KRO/NCRV op NPO2 een reportage uit over hoe het leven van een seksverslaafde eruit ziet en wat de verwoestende gevolgen van die seksverslaving zijn voor de verslaafde en zijn omgeving.  Het Nederlands Centrum Voor Seksverslaving is van mening dat deze reportage alle lof verdient. Er is respectvol in beeld gebracht hoe het ’t leven ontwricht bij zowel de verslaafde, als de partner, als het gehele gezin.

Lees verder

 

“Seksverslaving wordt al 20 jaar behandeld op Internationaal niveau.” (Artikel Addiction Professional)

In een artikel van Patrick Carnes “What we know about the sex addict” geeft Patrick Carnes, de meest vooraanstaande expert op het gebied van seksverslaving, een overzicht van wat er tot dan toe bekend is over seksverslaving. Hieronder vind je een selectie van punten uit het artikel.

Carnes bespreekt ten eerste zijn bevindingen naar aanleiding van een uitgebreid longitudinaal onderzoek van in totaal 650 cliënten die deelnamen aan een workshop ‘interacties tussen verschillende vormen van verslaving’. In de groep seksverslaafden kwam het vaker voor dat ze uit een gezin kwamen waar verschillende vormen van verslaving een rol speelden. Zo had 25% van de seksverslaafden een moeder die problemen had met alcohol, bij 38% van de seksverslaafde cliënten was dit het geval bij de vader en bij 46% bij een broer of zus...

Lees verder