Behandelaanbod

Het Nederlands Centrum voor Seksverslaving heeft in haar benadering gekozen voor behandelprincipes die het meest effectief zijn gebleken bij (seks)verslaving en bij de klachten die hier vaak mee gepaard gaan zoals bijvoorbeeld depressie of angstklachten. Daarom kiezen wij voor een behandelaanbod wat met name gestoeld is op de cognitieve gedragstherapie. Verder zijn er elementen van interpersoonlijke therapie en mindfulness aanwezig. Tevens is er aandacht voor het vergroten van de zelfwaardering, en voor thema’s als hechting, intimiteit en grenzen.

Onze ervaring is dat de combinatie met deelname aan zelfhulpgroepen het krachtigste is om seksverslaving te behandelen. Lees hier meer over zelfhulpgroepen voor seksverslaving.

Herstellen van een seksverslaving, hoe doe ik dat?

Wanneer jij er aan toe bent om iets te gaan doen aan je seksverslaving, dan kun je bij ons terecht voor advies en behandeling. Hieronder lees je over de mogelijkheden.

De Hall Recovery Course: Onze meest effectieve aanpak is de Hall Recovery Course. Dit is een pragmatische groepsbehandeling die speciaal is ontwikkeld voor de behandeling van seksverslaving. We hebben aparte groepen voor mannen en voor vrouwen. De methode is al jaren effectief gebleken in Groot Brittanie en het NCVS is de enige instelling die met deze methode mag werken.  

Hoewel werken in een groep misschien bedreigend voor je kan voelen blijkt het voor velen achteraf gezien een van de belangrijkste stappen te zijn geweest die het doorbreken van de verslaving mogelijk heeft gemaakt. Een reden waarom een groepsbehandeling zo betekenisvol voor je kan zijn is dat de groep het gevoel van schaamte en isolement weg neemt waardoor de cyclus van seksverslaving kan worden gestopt. De groep biedt je tevens ondersteuning om niet toe te geven aan de verslaving en biedt ruimte om je zelfvertrouwen weer op te bouwen.

De groepsbijeenkomsten bieden je psycho-educatie en praktische vaardigheden om te kunnen herstellen van je seksverslaving. Tevens wordt er ruimte gecreëerd te onderzoeken welke verdere psychische en emotionele behoeften er eventueel nog meer bij je spelen.

 

De Hall Recovery Course is beperkt tot een maximum van 6 personen en bestaat uit 14 wekelijkse bijeenkomsten van 2,5 uur én twee dagen in het weekend. Het is opgedeeld in 4 modules:

 • Module 1 Seksverslaving begrijpen
 • Module 2 Het identificeren en overwinnen van hindernissen in je herstel
 • Module 3 Bepalen van strategieën voor terugval preventie
 • Module 4 Herstel van relaties en het ontwikkelen van een levensstijl die je herstel ondersteunt.

Je kunt telefonisch contact opnemen of een mail sturen voor meer informatie of om je aan te melden. Indien je nog even moet wachten voor de volgende groep begint kunnen er voorafgaand individuele sessies plaatsvinden. Op deze manier krijg je de hulp die je op dit moment nodig hebt en kun je al een begin maken met je herstel.

Individuele sessies: Hoewel het Nederlands Centrum voor Seksverslaving de ervaring en de overtuiging heeft dat groepstherapie voor onze doelgroep het krachtigste is, kun je ook je overwegingen hebben om hier niet voor te kiezen. Hier hebben wij alle begrip voor. Naast de groepstherapie bieden wij je daarom ook individuele sessies aan met 1 van de therapeuten waarin vergelijkbare elementen terug komen als in de groepstherapie. Individuele sessies zijn ook mogelijk om onderliggende psychologische thema’s aan te kaarten die vaak gepaard gaan met seksverslaving, zoals hechtingsproblematiek of eventuele trauma’s. Tenslotte kunnen individuele sessie geïndiceerd zijn als voorbereiding op de groepstherapie of als onderdeel van het nazorgtraject.

Relatiegesprekken: De behandeling voor seksverslaving is het meest effectief wanneer een eventuele partner bij het proces wordt betrokken. Dit is dan ook in de meeste gevallen ons advies. In deze gesprekken wordt de communicatie gede-escaleerd en een gezondere interactie weer op gang gebracht. Tevens wordt de partner uitgelegd wat seksverslaving is en is er ruimte voor jou en hem of haar om ervaringen te delen.

Themagroep relatie: Seksverslaving heeft een grote impact op je partner en de relatie. Daarom biedt het NCVS een themagroep specifiek gericht op dit topic waarin je handvatten aangereikt krijgt hoe je als verslaafdehet beste om kunt gaan met dit stuk.                                                                                        

Exclusiecriteria

De cliënt wordt niet in behandeling genomen als er sprake is van:

 • Geen seksverslaving;
 • IQ onder de 80 (grens wordt op cliëntniveau beoordeeld);
 • Crisisgevoeligheid of ernstige suïcidaliteit waarvoor zorg buiten kantoortijden nodig is of zou kunnen zijn;
 • Ernstige geweldsdreiging;
 • (Vermoeden van) Dementie of andere cognitieve achteruitgang;
 • Schizofrenie en andere psychotische stoornissen;
 • Zware persoonlijkheidsproblematiek;
 • Organisch cerebrale aandoening;
 • Milde problematiek die binnen de GBGGZ behandeld kan worden;
 • Onvoldoende beheersing van de Nederlandse taal;
 • Kinderen en jongeren tot 18 jaar;
 • Geen ziektekostenverzekering;
 • Geen vaste woon- of verblijfplaats.